Skip to content Skip to footer
Subtitle

Dołącz do GoEthic. Bądź częścią ruchu na rzecz trójetycznej ekonomii.

Some description text for this item

Trójetyczna Ekonomia

O trójetycznym produkcie mówimy, kiedy proces jego produkcji związany był wyłącznie z uczciwymi praktykami pracowniczymi, nie przyczynił się do wykorzystywania zwierząt pozaludzkich oraz ograniczył do minimum koszt środowiskowy
Więcej

Wizja

Wyobrażamy sobie świat, w którym ludzie i zwierzęta pozaludzkie są bezpieczni, zdrowi, a ich prawa są respektowane. Walczymy o ochronę środowiska i stabilny klimat.
Więcej
Jedzenie, Zwierzęta

Czy kury z chowu ekologicznego są wolne od cierpienia?

Some description text for this item

Trójetyczna Ekonomia

Ludzie Planeta Zwierzęta

Some description text for this item

Prawa Zwierząt

Klimat i Środowisko

Prawa Człowieka

Za każdym razem, kiedy wydajesz pieniądze, oddajesz głos na świat, jakiego pragniesz

Anna Leppé

Some description text for this item

GoEthic © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.